fredag 2 december 2016Lektionen 2/12

måndag 28 november 2016

Lektionen den 28/11


Innan lunch:

Läs texterna och utvärdera läsningen


Efter lunch:


Molotov/Ribbentropp- pakten 

(Arbeta i grupper, läs och diskutera. Alla i gruppen skriver ner svaren)

måndag 14 november 2016

Lektionen 14/11Hitlers tal

Jag vill att de ska titta noga på hans tal.
- Vad säger han?
- Hur säger han?
- Övertygar han? (tror ni i dåtidens Tyskland)
- Skulle samma retorik  fungera idag?Efter filmen

- Vilka anledningar fanns till att Hitler kom till makten?
- Branden i riksdagshuset 1933? Vad var det? Varför spelade den betydelse?
- Varför startade man bokbål och brände en mängd böcker från berömda författare?
- Vad och vilka var SS? Vad gjorde de?
- Mot slutet av filmen berättar en rad soldater - hämtat från en propagandafilm - varifrån i Tyskland de kommer? varför gör de så?- Hur kunde Tyskland tillåtas ta Sudetlandet utan att de andra länderna reagerade?
Hur gick angreppet på Polen till?

- Gör en tidslinje. 


måndag 7 november 2016

Se filmerna till fredag 11/11


Del 1


Del 2
Fundera över: 

- Vilka var orsakerna till att Hitler kunde komma till makten i Tyskland.

- Vilka orsaker var det till att judeförföljelserna startade.

måndag 24 oktober 2016

Lektionen den 24/10


Arbeta med häftet/boken


  • Nämn några orsaker till att fiendskapen växte mellan Europas länder under årtiondena före 1914?
  • Varför ledde kriget mellan Österrike och Serbien till att alla Europas stormakter drogs in i ett jättekrig?
  • Varför körde kriget på västfronten fast?
  • Hur slutade kriget på östfronten?
  • Vad ville president Wilson med sin fredsplan och varför misslyckades den?
  • Vad innebar Versaillesfreden för Tyskland?
  • Vilka förändringar för kvinnor orsakade kriget?
  • Varför ledde första världskriget till at den ryske Tsaren störtades?
  • Varför blev det inbördeskrig i Ryssland och hur slutade det?
  • Vilken inställning till demokrati tycker tycker du Lenin verkar haft?