torsdag 25 augusti 2016

HÅLLBAR UTVECKLING

Svara på frågan så gott du kan utifrån vad du vet:


1) Varför har världens länder så svårt att skapa en mer hållbar utveckling?

2) Vi ser klippet 

3) Ta reda på vad följande begrepp betyder:

Hållbar utveckling

Kretslopp

Global uppvärmning

Växthuseffekt

Skogsskövling

Övergödning

Föroreningar

Återvinning

Förbränning

Undernäring

4. Om du skulle rangordna de här länderna från rikast till fattigast, hur skulle du

rangordna dem?

_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


5. Vad kan det finnas för anledningar till att invånare i rika länder använder

mycket mer papper än de i fattiga? Ge exempel.


_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


6. Hur många gånger mer bensin gör den genomsnittlige tysken av med jämfört

med en indier?

_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


7. I Etiopien konsumerar man mindre än de andra länderna av nästan allt. Men

när det gäller kött ligger Indien sist. Försök komma på något i det indiska

samhället som kan vara orsak till att indierna inte äter så mycket kött.

_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


8. Vad skulle det innebära för den globala miljön om indierna (som är fler än en

miljard) började konsumera lika mycket bensin, papper och kött som tyskarna?

_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________Inga kommentarer:

Skicka en kommentar