fredag 23 september 2016

Hållbar utveckling
 1. Vad menas med
  a) social hållbar utveckling?
  b) ekonomisk hållbar utveckling?
  c) ekologisk hållbar utveckling? 
  d) hur kan dessa hamna i konflikt med varandra? Ge något exempel.
 2. Många har makt och kan ta ansvar över beslut om en hållbar utveckling.
 3. a) Vad kan politiker göra?
  b) Vad kan företag göra?
  c) Vad kan forskare göra?
  d) Vad kan skolan göra?
  e) Vad kan du göra?
 4. Vad betyder konsumentmakt?
 5. Ekologiskt fotavtryck är ett aktuellt begrepp.
  a) Vad betyder ekologiskt fotavtryck? Hur mäter man det?
  b) Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck?
  c) Är ditt ekologiska fotavtryck större, lika stort, eller mindre än riksgenomsnittet?
  d) Det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket varierar i olika länder. Vad tror du att det beror på? Ge exempel på länder med lågt respektive högt ekologiskt fotavtryck för att förankra dina reflektioner.
 6. Vad kan du göra i din vardag för att agera hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv?
 7. Vad kan du tänka på när du handlar saker för att tänka hållbart?
 8. Skriv ett brev till dig själv om 20 år, där du berättar hur du hoppas att det är då.
  Vad är en bra framtid tycker du? Hur vill du ha det om tjugo år? Hur bor vi? Hur reser vi? Hur handlar vi? Återvinner vi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar