måndag 24 oktober 2016

Lektionen den 24/10


Arbeta med häftet/boken


  • Nämn några orsaker till att fiendskapen växte mellan Europas länder under årtiondena före 1914?
  • Varför ledde kriget mellan Österrike och Serbien till att alla Europas stormakter drogs in i ett jättekrig?
  • Varför körde kriget på västfronten fast?
  • Hur slutade kriget på östfronten?
  • Vad ville president Wilson med sin fredsplan och varför misslyckades den?
  • Vad innebar Versaillesfreden för Tyskland?
  • Vilka förändringar för kvinnor orsakade kriget?
  • Varför ledde första världskriget till at den ryske Tsaren störtades?
  • Varför blev det inbördeskrig i Ryssland och hur slutade det?
  • Vilken inställning till demokrati tycker tycker du Lenin verkar haft?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar