måndag 14 november 2016

Lektionen 14/11Hitlers tal

Jag vill att de ska titta noga på hans tal.
- Vad säger han?
- Hur säger han?
- Övertygar han? (tror ni i dåtidens Tyskland)
- Skulle samma retorik  fungera idag?Efter filmen

- Vilka anledningar fanns till att Hitler kom till makten?
- Branden i riksdagshuset 1933? Vad var det? Varför spelade den betydelse?
- Varför startade man bokbål och brände en mängd böcker från berömda författare?
- Vad och vilka var SS? Vad gjorde de?
- Mot slutet av filmen berättar en rad soldater - hämtat från en propagandafilm - varifrån i Tyskland de kommer? varför gör de så?- Hur kunde Tyskland tillåtas ta Sudetlandet utan att de andra länderna reagerade?
Hur gick angreppet på Polen till?

- Gör en tidslinje. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar