torsdag 1 september 2016

LEKTIONEN

5:e september


Här följer ett antal frågor som handlar om saker du kan göra för att ta bättre hand om vår

miljö och bidra till ett hållbart samhälle. Ringa in det alternativ som passar in på hur ofta du eller din familj gör de olika sakerna.1. Vilka av de här olika områdena är du mest nöjd med för din egen del?

2. Vilka områden tror du att folk i allmänhet är sämst på att följa?

3. Vilka områden tycker du att du behöver förbättra?

4. Hur kan du göra för att bli mer ”miljövänlig” på de här områdena?

5. Ge exempel på vad vi kan göra för att påverka andra att ta större miljöansvar så att resurserna räcker till kommande generationer?


_________________________________________________________________________________


Läs häftet


Svara på frågorna:

- Förklara vad som menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

- Hur kan dessa olika delar hamna i konflikt med varandra?

- Förklara begreppet naturresurs?

- Vad menas med naturresurs?

- Varför har man infört begreppet "ekologiskt fotavtryck"?

- Hur räknar man fram det "ekologiska fotavtrycket"?

- Varför måste andelen förnybara energikällor öka och de icke förnybara minska?

- Vad behöver vi energi till?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar