fredag 7 oktober 2016

Ideologier - repetition

Vanligtvis delas politiska ideologier in i en skala från höger till vänster med socialismen till
vänster därefter liberalismen och konservatismen till höger på skalan. Här nedan finns några påståenden från 1800-talet presenterade. Alla passar in i politiska skalan.

Uppgift

Läs påståendena noga och fundera på var på den politiska skalan påståendet hör hemma.
Markera vilken ideologi du anser passar bäst för respektive uttalande. Använd läroboken om
du behöver hjälp.

De fattiga är som barn som ska lyda de rika som är som deras föräldrar.

Socialism    Liberalism     Konservatism

Vårt krav är allmän rösträtt.

Socialism     Liberalism    Konservatism

Det krävs en revolution för att tvinga de rika att dela med sig.

Socialism    Liberalism    Konservatism

Alla måste få säga och tycka vad de vill.

Socialism    Liberalism    Konservatism

Vi vill ha en stark kungamakt.

Socialism    Liberalism    Konservatism

Vi representerar medelklassmänniskorna.

Socialism    Liberalism    Konservatism

Alla borde få tävla fritt om att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Socialism     Liberalism    Konservatism

Drömmen är ett klasslöst samhälle där vi äger allt tillsammans.

Socialism     Liberalism    Konservatism

Kungar är ansvarstagande personer som bör fatta viktiga beslut som rör samhället
i stort.

Socialism    Liberalism    Konservatism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar