måndag 3 oktober 2016

Lektionerna den 3/10Den stora frågan

"Vilka var de nya ideologierna och vad utmärkte dem? Vilka spår ser vi i dagens svenska samhälle av dessa ideologier?"1) Vi ser detta klipp

2) Arbeta med/förklara dessa begrepp:


- Industrisamhälle
- Vetenskap
- Imperialism
- Kolonier
- Råvaror

- Raser

3) 1800- talet var ett århundrade fullt av motsägelser. Rasism, kolonialism, slaveri men också frihet, religionsfrihet, antirasism och slaveriets avskaffande. Här följer viktiga frågor kopplade till filmen som också skapar en förförståelse till det 1900- tal vi ska arbeta mer med framöver. 

- Hur kommer det sig att de europeiska länderna koloniserade Afrika?

- Vad avgjorde till britternas fördel under ”opiumkriget”.

- Vad menas med att det nya Tyskland byggdes med ”järn och blod”?

- ”Den vetenskapliga rasismen” har en lång historia med tyngdpunkt under 1800-talets andra hälft. Vad innebar den?

- Hur såg Européerna på ”svarta områden” på kartan, och hur tänkte man komma underfund med ”problemet”.

- Rasismen växte under 1800- talet, men samtidigt blev det ett ”uppsving” på vissa sätt för judar. Hur då?

- Synen på ”en jude” förändrades, från att ha varit en person med en annan religion, till något som grundades på Charles Darwin och hans teori om arternas uppkomst. Till och med tonsättaren Wagner beskrev judar (framförallt Mendelsohn) nedsättande.Hur blev den nya synen på judar?


4) Läs artiklarna om Darwin och socialdarwinism:
- Beskriv vad bilden föreställer.

- Finns det något i bilden som avslöjar att Darwin är en vetenskapsman?

- Ger målningen en positiv eller en negativ bild av Darwin?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar